پاورپوینت پیشرفته

شروع 1402/11/24

پایان 1403/02/04

مبلغ نهایی 34,500,000 ريال

شروع: 1402/11/24

پایان: 1403/02/04

مبلغ نهایی : 34,500,000 ريال

کد : 140101

 • درج و ویرایش Action Button
 • درج و ویرایش Hyperlinkها
 • تغییر ابعاد اسلایدها
 • چاپ اسلایدها
 • بررسی املاء کلمات
 • افزودن انیمیشن به اسلایدها
 • افزودن انیمیشن به objectها
 • تنظیمات انیمیشن انواع Objectها
 • ویرایش انیمیشن Objectها
 • تنظیمات Slide Show
 • مخفی کردن اسلایدها
 • کاربرد Slide Show سفارشی
 • امکانات نمای Slide Show
 • افزودن فونت ها و ایجاد خروجی
 • استفاده از Packageها
 • انتشار اسلایدهای یک فایل
 • درج و ویرایش Commentها
 • ویرایش مشخصات فایل ها
 • درج پسورد بر روی فایل ها