اهداف و رسالت مرکز:

در راستای تحقق ماموریت اصلی دانشگاه به عنوان نهادی چابک و کارآفرین در افق ۱۴۰۴ و با هدف تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاه و تقویت سطح کیفی و عملی دانشجویان در دانشگاه های سراسر کشور این مرکز با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای تاسیس و آغاز به کار نموده است. توانمندسازی مهارتی دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها از اهداف اصلی این مرکز می باشد.